Związek Piłsudczyków RP

IV Pielgrzymka Zwiazku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasna Górę 23.08.2018

  W dniu 23 sierpnia 2018 r odbyła się IV Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę. . W tym roku przypada 30. rocznica Związku, który powstał z inicjatywy działaczy niepodległościowych, ludzi kultury, kombatantów i żołnierzy. Jego celem jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży. Należy […]

0 komentarzy

Sesja Rady Miasta Rzeszowa 10.07.2018

  Jednym z punktów porządku obrad była debata w sprawie uchylenia uchwały o budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie głosowania wycofano ten punkt z porządku do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Temat budowy pomnika ma być przedstawiony na kolejnej sesji Rady Miasta. Udział w Radzie wzięli miedzy innymi członkowie Związku Piłsudczyków RP Oddział w Harcie.

0 komentarzy

38 Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę

  4 lipca 2018 r rozpoczęła się 38. Przemyska Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Hasłem tegorocznych rekolekcji było  “Żyć z Maryją w Duchu Świętym” i nawiązuje do hasła obecnego Roku Kościelnego. Pielgrzymka odbyła się w dniach od 4 do 15 lipca. Można ją było rozpocząć w samym Przemyślu dnia 4 lipca, albo w jednym z lokalnych ośrodków pielgrzymkowych, a mianowicie: w […]

0 komentarzy

Odsłonięcie tablicy pamięci dr. Kamila Bogackiego 15.08.2018

  W środę 15 sierpnia 2018 r. w Krośnie uroczyście odsłonięto tablice upamiętniająca doktora Kamila Bogackiego – oficera Legionów Polskich i Wojska Polskiego ,urzędnika państwowego , niezłomnego patrioty, człowieka o ogromnym sercu. W tym dniu na krośnieńskim Rynku odbyły się również uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz 98 rocznicy Bity Warszawskiej. Tablicę poświęcił Biskup Pomocniczy […]

0 komentarzy

Góra