IV Pielgrzymka Zwiazku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasna Górę 23.08.2018

 

W dniu 23 sierpnia 2018 r odbyła się IV Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę. . W tym roku przypada 30. rocznica Związku, który powstał z inicjatywy działaczy niepodległościowych, ludzi kultury, kombatantów i żołnierzy. Jego celem jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży. Należy do niego ok. 5 tys. osób, działających nie tylko w kraju, ale także m.in. w Wiedniu, Wilnie i Witebsku.
Zjazd Piłsudczyków rozpoczął się przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Biegańskiego w Częstochowie, skąd wyruszył uroczysty przemarsz na Jasną Górę. Tu pod przewodnictwem i z homilią ks. kmdr Mariana Próchniaka, naczelnego kapelana Związku Piłsudczyków została odprawiona Msza św. w Kaplicy Matki Bożej i rozpoczęła się druga część spotkania, które zakończy Apel Jasnogórski. Udział w uroczystościach wzięli również członkowie ze Związku Piłsudczyków Oddział w Harcie.
Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej aktualnie skupia ponad 5 tys. członków działających w ponad 50 okręgach i oddziałach.

Góra