Sesja Rady Miasta Rzeszowa 10.07.2018

 

Jednym z punktów porządku obrad była debata w sprawie uchylenia uchwały o budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie głosowania wycofano ten punkt z porządku do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Temat budowy pomnika ma być przedstawiony na kolejnej sesji Rady Miasta. Udział w Radzie wzięli miedzy innymi członkowie Związku Piłsudczyków RP Oddział w Harcie.

Góra