Sukces świątecznej zbiórki krwi w Harcie.

Serdeczne podziękowania składamy dla wszystkich dawców za udział w dzisiejszej  akcji. Na nasz apel odpowiedzieli mieszkańcy Harty i okolicznych miejscowości z terenu miasta i Gminy Dynów. Składamy również podziękowania dla jednostek: OSP Wola Węgierska, OSP Ulanica, OSP Wyręby, OSP Piątkowa, OSP Laskówka. Za wsparcie naszych naszych zbiórek składamy wyrazy uznania dla Nadleśnictwa Kańczuga i Nadleśnictwa Dynów za przekazanie choinek dla honorowych dawców oraz za pomoc finansową dla Wójta Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pana Piotra Hadam.

Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu RCKIK w Rzeszowie za sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji.

Góra