Cele związku

1. Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. Kontynuacja idei J. Piłsudskiego w czasach obecnych.
3. Pielęgnacja tradycji patriotycznych i demokratycznych.
4. Opieka nad mogiłami uczestników walk o niepodległość.
5. Popularyzacja i propagowanie spaw obronnych.
6. Wpojenie młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny.
7. Udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe.
8. Prowadzenie prelekcji, pogadanek i spotkań w szkołach mających na celu nauki młodzieży zasad patriotyzmu i obywatelskiego wychowania.
9. Współpraca z podmiotami noszącymi imię J. Piłsudskiego.
10. Kierowanie się zasadą neutralności politycznej.
11. Wierni statutowej dewizie.
12. Hołd i pamięć Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu bohaterowi walczącemu o niepodległą i demokratyczna Polskę twórcy Państwa Polskiego

Należy pamiętać o n/w datach:

19 marca – Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
12 maja 1935 – Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia – Bitwa Warszawska
05 grudnia 1867 – Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada – Święto Niepodległości

Góra