Prezydium zarządu

Prezes Zarządu : Artur Szczutek | tel.:  +48 606 683 108

Wiceprezes Zarządu : Jacek Stochmal | tel.: +48 604 218 180

Sekretarz Zarządu : Maciej Pilch | tel.: +48 600 650 544

Skarbnik Zarządu : Piotr Potoczny | tel.: +48 601 827 328

Członek Zarządu : Józef Bąk | tel.: +48 887 458 860

Góra