XVII JARMARK SZTUKI LUDOWEJ W PRUCHNIKU 21. LIPCA 2019

Polscy partnerzy projektu, Lokalne Grupy Działania: „Z Tradycją w Nowoczesność”, „Kraina Sanu” i „Pogórze Przemysko-Dynowskie” 21 lipca 2019r. w Pruchniku gościły przedstawicieli producentów i usług lokalnych oraz z obszaru działania Węgierskiej Lokalnej Grupy subregionu Jászság. Na wystawie węgierscy rękodzielnicy zaprezentowali kruche wyroby z cukru z orzechami, tekstylia i wyroby z wełny, ręcznie wykonywaną biżuterię, „talarki serowe”, węgierskie wina i piwa, miody, sery i wędliny, makarony, przyprawy z papryki oraz wyroby ze słomy kukurydzianej, a także obrazy i grafiki. W Pruchniku byli też nasi podkarpaccy wystawcy, którzy w ramach projektu prezentowali swoje wyroby na Węgrzech, w czerwcu tego roku. Naszą miejscowość reprezentowała Fundacja Figaro „Ceramika Harta”. Na stanowisku można było wiele ciekawych rzeczy zobaczyć wykonanych z gliny ręcznie.

Góra