Wybory sołtysa w Harcie

W dniu 17 lutego 2019 r. odbyło się w Harcie w Domu Ludowym zebranie wiejskie, celem zebrania był wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
W Zebraniu uczestniczyło 126 mieszkańców którzy mogli decydować o wyborze Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. Sołtysem wsi została Pani Maria Pałac – otrzymując 113 głosów na tak.
W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono, iż w skład Rady Sołeckiej wejdzie 7 członków.
Do Rady Sołeckiej weszli:
Bogdan Stetko – przewodniczący Rady
Piotr Kośmider
Bogdan Potoczny
Janusz Ryś
Artur Szczutek
Waldemar Wielgos
Jan Wilk
Pani Sołtys Maria Pałac oraz Rada Sołecka składa serdeczne podziękowania za otrzymany kredyt zaufania na następną kadencję.
Również w tym dniu odbyła się Akcja Charytatywna „Pączek dla Aryki” organizowana przez Fundację Kapucyni i Misje z Krakowa. Uczniowie-wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie  sprzedawali pączki, a uzyskany dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom afrykańskim. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej miejscowości bardzo szybko rozprowadzono 380 pączków.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr im. ks. B. Markiewicza w Harcie zabrała głos w związku z przeprowadzoną zbiórką pieniężną. Serdecznie podziękowała mieszkańcom wsi za hojność i udział w Akcji oraz wszystkim którzy włączyli się do niej. Szczególne podziękowania skierowała do Pań Magdaleny Wielgos, Agnieszki Pałys, Zofii Szczutek, Marty Kuś oraz właścicieli piekarni Genesis za przekazanie pączków na ten cel.
Następnie zabrał głos Pan Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, który omówił sprawy bieżące działalności Gminy Dynów oraz przedstawił częściowe plany dotyczące miedzy innymi Foto -Woltaiki, lokalnych dróg, segregacji śmieci. Zwrócił również szczególną uwagę na ochronę naszego środowiska oraz zaapelował do wszystkich mieszkańców Gminy żeby nie palić śmieci tylko oddawać i segregować zgodnie z przeznaczeniem worków. Na koniec Pan Wójt podziękował wszystkim naszym mieszkańcom za obecność i udział w zebraniu.

Góra