W 2008 roku krew oddali:

Maciej Pilch           30.04.2008r. – 450 ml

Artur Szczutek      16.05.2008r. – 450 ml

Damian Błoński     21.05.2008r. – 450 ml

Gabriela Pałac       21.05.2008r. – 450 ml

Zofia Szczutek       21.05.2008r. – 450 ml

Jarek Kaniuczak    15.07.2008r. – 450 ml

Marek Wąsowicz    18.07.2008r. – 450 ml

Marek Wąsowicz    12.11.2008r. – 450 ml

Góra