Wyjazd do Warszawy – wizyta w Pałacu Prezydenckim i zwiedzanie muzeum WP

13 stycznia 2023r. do Warszawy udali się mieszkańcy Harty i Kapela Ludowa Młoda Harta, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie i Ulanicy, członkowie Oddziału Związku Piłsudczyków w Harcie, funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Wcześnie rano uczestnicy wyjazdu wzięli udział we mszy św. w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, której przewodniczył ks. Zbigniew Kras – Kapelan Prezydenta i którą uświetniły kolędy i pastorałki w wykonaniu Kapeli Ludowej Młoda Harta. Po zakończonej mszy św. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, ks. Kapelan od OSP Harta i Klubu HDK Nadzieja otrzymał portret namalowany przez funkcjonariusza SG Mariusza Hrynia oraz został odznaczony Medalem za Zasługi dla OSP Harta i Medalem Okolicznościowym XXX-lecia NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Następnie, ks. Kapelan oprowadził wszystkich po Pałacu Prezydenckim, opowiadając bardzo ciekawie o wydarzeniach jakie mają tam miejsce i jak odbywają się uroczystości i oficjalne wizyty. W trakcie zwiedzania bardzo miłym zaskoczeniem dla wszystkich było spotkanie w Sali Kolumnowej z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Każdy miał okazję chwilę porozmawiać z Prezydentem i zrobić wspólne zdjęcie. W trakcie tego spotkania Prezydent otrzymał od uczestników portret autorstwa Mariusza Hrynia, który wręczył mu go osobiście a także nie zabrakło gromkiego Sto Lat przy akompaniamencie Kapeli Ludowej Młoda Harta.

Była to już czwarta wizyta w Pałacu Prezydenckim mieszkańców Harty, w tym miejscu organizatorzy składają serdeczne podziękowanie dla ks. Zbigniewa Krasa – Kapelana Prezydenta i dla Pani Małgorzaty Stachowiak Specjalisty Biura Gabinetu Prezydenta za wielką przychylność i życzliwość oraz pomoc w organizacji wizyty w Pałacu Prezydenckim.

Góra