„SZACHOLANDIA” W GMINIE DYNÓW”

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” (Paul Morphy)
Niewiele rzeczy na świecie może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych decyzji. Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play, szacunku wobec przeciwnika, radzenia sobie
ze stresem i zmęczeniem w szkole, rodzinie, pracy.
W ramach konkursu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 grupa nieformalna „Szachowi Nauczyciele” pod patronem Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta z siedzibą
w Harcie pozyskała środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i zrealizowała projekt „Szacholandia”.
W ramach projektu 20 uczniów ze Szkół Podstawowych z Dąbrówki Starzeńskiej
i z Harty nr 2 uczestniczyło w warsztatach nauki gry w szachy. Odbyły się cztery spotkania warsztatowe w Dąbrówce Starzeńskiej i cztery spotkania w Harcie. Zajęcia prowadziła pani Ewa Święch, nauczycielka SP w Dąbrówce Starzeńskiej, która była równocześnie koordynatorem projektu.
Do projektu zgłosili się uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu inaugurującym projektu, którego gościem specjalnym był pan Kazimierz Kozubal – pasjonat szachów, nauczyciel i międzynarodowy sędzia szachowy. Pan Kazimierz zachęcał przybyłych uczniów i rodziców do gry
w szachy, opowiadając ciekawe historie i anegdoty związane z królewska grą. Wkładem własnym
do projektu była praca wolontariacka nauczycieli ze SP nr 2 w Harcie i SP w Dąbrówce Starzeńskiej, członków Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta z siedzibą w Harcie oraz Rady Rodziców SP nr 2 w Harcie. W ramach wolontariatu były prowadzone warsztaty nauki gry w szachy, sędziowanie turnieju szachowego, koordynowanie projektem i przygotowanie świętowania inicjatywy.
Za pozyskane środki pieniężne zakupiono zestawy szachowe, zegary szachowe, szachy plenerowe oraz nagrody dla wszystkich uczestników turnieju szachowego. Turniej został zorganizowany w sali gimnastycznej SP nr 2 w Harcie, rozegrany metodą symultana. Symultana to bardzo popularna forma propagowania szachów, która umożliwia rozegranie partii szachowej przez amatorów lub słabszych zawodników z mistrzem szachowym. Mecz szachowy prowadził sędzia Kazimierz Kozubal. Uczestnicy wykazali się profesjonalnym podejściem do gry, byli bardzo skupieni i zaangażowani. Rozgrywany turniej zgromadził liczne grono rodziców zainteresowanych projektem, którzy obserwowali przebieg turnieju, a następnie świętowali wspólnie z dziećmi zakończenie Inicjatywy. Rodzice otrzymali cenne wskazówki od sędziego na temat dalszej edukacji szachowej swoich pociech. Podczas spotkań szachowych były robione zdjęcia, które oddały atmosferę zrealizowanego projektu. Zakupione z projektu szachy będą służyć do dalszej nauki oraz organizacji turniejów szachowych na terenie Gminy Dynów. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.

Tekst: Ewa Święch;

Fot.: Gabriela Święch, Maria Pałac

Góra