Świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Harcie

„…Niepodległa, niepokorna zawsze była, będzie, jest.  Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc.  Niepodległa, niepokorna już nie zniknie nigdy z map. Bo jest nasza, bo jest wolna, bo na imię Polska, Polska ma…”
18 listopada 2018 r. w Harcie odbyły się uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętowanie rozpoczęto w kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru parafialnego Alba Cantans z Parafii Miłosierdzia Bożego Rzeszów – Biała. Po koncercie została odprawiona uroczysta Mszą św. w intencji Ojczyzny oraz za tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Mszę św. Odprawił i wygłosił kazanie ks. Proboszcz Bogdan Kupczyk. Do świątyni przybyły Poczty Sztandarowe różnych formacji a całą oprawę uświetniła Orkiestra Dęta OSP Harta oraz chór Alba Cantans. W czasie Mszy św. został poświęcony Krzyż Świętego Floriana, ufundowany przez Bractwo Świętego Stanisława Komandoria Rzeszów dla OSP Harta. Po uroczystościach w kościele dalsza część świętowania odbyła się w Domu Strażaka. Najpierw na placu obok Strażaka przedstawiciele różnych środowisk lokalnych i samorządowych oraz mundurowych zasadzili z okazji 100 – lecia Niepodległej dwa dęby o imieniu: Józef i Roman – na cześć Marszałka Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych na salę, został odśpiewany Hymn Państwowy przy wtórze Orkiestry Dętej OSP Harta. Następnie Sołtys Wsi Harta Maria Pałac powitała wszystkich przybyłych mieszkańców oraz zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Radni Powiatu Rzeszowskiego: Aleksander Stochmal, Jan Sieńko, Ewa Hadam, Przewodniczący NSZZ Policjantów w Rzeszowie aspirant sztabowy Józef Bąk, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów w Rzeszowie starszy aspirant Krzysztof Filip, Przewodniczący NZZ Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu kapitan Bartłomiej Galanty, Prezes Klubu HDK PCK „Vita” przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu kapitan Dariusz Szlachta, Generał brygady Związku Piłsudczyków RP Tomasz Madej,Członek ZarząduKomitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie Wacław Chmiel-Piechociński, Pułkownik Wojska Polskiego w stanie spoczynku Henryk Zając, Honorowy Prezes SHDK RP przy Rafinerii Jedlicze Julian Szmyt, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Sekretarz Gminy Dynów Adam Warzybok, ks. Proboszcz Bogdan Kupczyk, ks. Wikariusz Bartosz Gręda,Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dynowie Ryszard Sieńko, Prezes Stowarzyszenia nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie Wiesław Walat, Członkowie Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Harcie na czele z Prezesem Arturem Szczutkiem, Dyrektor I LO w Rzeszowie Piotr Wanat, Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Harcie: Krzysztof Kędzierski i Beata Hadam wraz z nauczycielami, poczty sztandarowe: NZZ Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, Oddziału Ochotniczej Kawalerii w barwach 20 pułku ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, SP im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie, Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie, OSP Wyręby, OSP Harta. Przybyła również delegacja Bractwa Świętego Stanisława, na czele z Komandorem Podkarpackiego Orderu Świętego Stanisława w Rzeszowie Feliksem Forytem. Było nam miło gościć członków chóru Alba Cantans z dyrygentką panią Kornelią Ignaz.
W dalszej części uroczystości zostały przyznane medale i odznaczenia dla zasłużonych osób. Następnie został przekazany portret Marszałka Józefa Piłsudskiego, namalowany przez sierżanta Mariusza Hrynia – funkcjonariusza Straży Granicznej w Przemyślu. Autor przekazał portret na ręce Prezesa Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Harcie Artura Szczutka aby służył następnym pokoleniom w uroczystościach świętowania odzyskania niepodległości. Natomiast na ręce Starosty Powiatu Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego został przekazany wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonany na akcji zbiórki krwi przez członków SSRW oraz wykonawców.
Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Harcie pod opieką nauczycieli, przedstawiła pięknie przygotowaną część artystyczną. Były wiersze, piosenki i pieśni oraz zatańczono poloneza. Występy cieszyły się dużym aplauzem publiczności i sprawiły nam wielką radość.
Dyrektor I LO w Rzeszowie Piotr Wanat wygłosił interesującą prelekcję o Marszałku Józefie Piłsudskim, za co serdecznie dziękujemy.
Tradycyjnie, już od kilku lat na obchodach Święta Niepodległości w Harcie śpiewamy pieśni patriotyczne. Tak było i w tym roku, przy akompaniamencie akordeonisty pana Edwarda Laski uczestnicy z radością śpiewali znane utwory patriotyczne a na koniec została odśpiewana Rota.
Panie z Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta oraz z Rady Rodziców obydwóch szkół przygotowały dla uczestników niedzielnego świętowania smaczny poczęstunek. Miłą niespodzianką okazał się pieczony dzik, za którego bardzo dziękujemy Kołu Myśliwskiemu „Sarenka” w Harcie , a szczególne podziękowanie kierujemy do pana Piotra Hadama.
Pięknie dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego świętowania. Cieszymy się, że tak dużo mieszkańców Harty wzięło udział w tej, jakże ważnej uroczystości „100 – lecia Naszej Niepodległej”. Składamy podziękowanie zaproszonym gościom, którzy zechcieli spędzić w Harcie, naszej „Małej Ojczyźnie” swój czas.

tekst: J. Stochmal, M. Pałac
Foto: W. Balawender

 

Góra