Wszystkich Świętych

„Pokój Wam wieczny w
cichej krainie, gdzie ból
nie sięga i łza nie płynie
Gdzie tylko słychać Boga
głoś serdeczny
„Pokój Wam wieczny „

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej”

 

Góra