Rozliczenie wykonania alejki na cmentarzu parafialnym w Harcie

WYDATKI

Koszty materiałów użytych do wykonania podbudówki (cement, piasek, kamień, grys): 5632,50

Zakup kostki brukowej, krawężników, transport: 7423,64

Prace: podbudówka, układanie krawężników, kostki: 7220,00

Razem do zapłaty: 20276,14

WPŁYWY

Kwesta z 2015 r.: 5105,21

Wpłaty na alejkę (Harta i Harta Górna): 6640,00

Składka z drugiej niedzieli (lipiec, sierpień, wrzesień, październik): 7221,00

Ze składek na potrzeby parafii-konto: 1309,93

Należy podkreślić, że bez wsparcia firmy Fach-Bruk p.Sławomira Lichoty, Firmy P.Piotra Hadama oraz pracujących parafian, wykonanie kostki byłoby droższe o około 10 tys.zł. Firmom również dziękujemy za użyczony bezpłatnie sprzęt: koparki, ubijarki oraz inne.

Pieniądze, które zostały wpłacone na alejkę po rozliczeniu, będą wykorzystane na dalsze prace przy budowaniu alejek w kierunku kaplicy i nowej części cmentarza.

Pieniądze zebrane w czasie kwesty również będą wydatkowane na dalsze prace przy budowie alejek.

Bóg zapłać

Góra