Konkurs plastyczny „Krew darem życia” SHDK RP 2016

          Klub Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej „Nadzieja” przy OSP w Harcie przy współpracy z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Dynowie z/s w Bachórzu zorganizowali konkurs dla dzieci Szkół Podstawowych klas I- III z terenu Gminy Dynów, pod hasłem  „Krew darem życia”.

 

>>Kliknij tutaj aby przeczytać więcej<<<

Góra