Harta w 2016 – ważniejsze informacje.

HARTA W 2016 ROKU

(WAŻNIEJSZE INFORMACJE, WYDARZENIA,

INWESTYCJE, REMONTY)

1. Członkowie OSP przeprowadzili zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Jednostka liczy 117 członków, w tym 79 zwyczajnych, 13 honorowych, 5 wspierających oraz 20 z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostka OSP w 2008 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zarząd OSP tworzą: Artur Szczutek – Prezes, Jacek Stochmal, Jan Wilk – Wiceprzezesi, Grzegorz Szczutek – Naczelnik, Piotr Potoczny – Skarbnik, Maciej Pilch – Sekretarz, Franciszek Skrabalak – Członek Zarządu.

2. Członkowie Towarzystwa Rozwoju i Kultury Wsi Harta oraz Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP podsumowali działalność na zebraniach sprawodawczych.

3. Klub HDK „Nadzieja” był organizatorem zbiórek krwi w ramach akcji „Ratuj życie – żyj bezpiecznie”.

4. Ukazał się kolejny numer „Motyla Dynowskiego”.

5. W Domu Strażaka wystąpił zespół grupy teatralnej „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynów.

6. Członkowie Jednostki OSP i Rady Parafialnej przeprowadzili porządki na cmentarzu parafialnym.

7. Odbyła się Wizyta Kanoniczna Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w trakcie, której Ks. Biskup spotkał się m.in. z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza i Zespołu Szkół Nr 2.

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza obchodziła Święto Patrona Szkoły.

9. Młodzieżowa Kapela „Młoda Harta” zajęła I Miejsce w 50 – tym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

10. Artur Szczutek został wybrany Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Wykonano alejkę z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym.

12. Przeprowadzono kwestę na cmentarzu parafialnym.

13. Odszedł z szeregów OSP długoletni jej członek i kapelmistrz Orkiestry Dętej Antoni kiełbasa.

14. W ramach obchodów Święta Niepodległości odbyła się Wieczornica Niepodległościowa z prelekcją i prezentacją dokumentów z 12 obozów koncentracyjnych.

15. Drużyna piłki nożnej „Orzeł Harta” brała udział w rozgrywkach regionalnych.

16. Po raz IX członkowie OSP zorganizowali akcję charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zbiórki darów rzeczowych dla dzieci najuboższych.

17. W Zespole Szkół Nr 2 uczy się 137 uczniów w tym 65 w szkole podstawowej. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą za III kwartały 2016 r. 1 293 127, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

18. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza uczy się 47 uczniów. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą za III kwartały 2016 r. 620 982, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

19. Wydatki związane z utrzymaniem Domu Ludowego – Ośrodka Zdrowia wynoszą za III kwartały 2016 r. 23 782, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

20. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki OSP wynoszą za III kwartały 2016 r. 16 570, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

21. Sołectwo Harta dysponowało funduszem sołeckim w wysokości 22 826, 00 zł.

Liczba mieszkańców: 2 094

Urodzenia: 19

Zgony: 17

Aleksander Stochmal

Radny Powiatu

Góra