Gminne Obchody Dnia Strażaka

W dniu 3 maja 2023 r. z inicjatywy Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piecha odbyły się obchody Dnia Strażaka w miejscowości Wyręby. Tradycyjnie obchody rozpoczęto mszą świętą w intencji druhów w kościele p.w Naświętszej Marii Panny Królowej Nieba i Ziemi na Ujazdach, której przewodniczył ksiądz Adam Daraż. Po mszy wszyscy strażacy udali się na plac Remizy OSP Wyręby, gdzie odbyła się kolejna część uroczystości.  Orkiestra Dęta z OSP Harta zagrała Hymn Polski, a  na maszt została wciągnięta Flaga Państwowa. Pan Wójt Wojciech Piech przywitał wszystkich zaproszonych gości i złożył wszystkim strażakom życzenia z okazji ich święta. Podczas uroczystości został poświęcony samochód strażacki, który jest na wyposażeniu jednostki OSP Wyręby. W uroczystości wzięli udział druhowie z OSP Harta, OSP Dylągowa, OSP Pawłokoma, OSP Dąbrówka Starzeńska, OSP Bachórz, OSP Laskówka, OSP Ulanica, OSP Łubno, OSP Bartkówka oraz  z OSP Ujazdy i OSP Ryta Górka z sąsiedniej Gminy Nozdrzec. Nie zabrakło również Pocztów Sztandarowych, których było osiem. W trakcie uroczystej zbiórki zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych druhów. Był też czas na okolicznościowe przemówienia i podziękowania dla strażaków za ich zaangażowanie i oddaną służbę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Po części oficjalnej zgromadzeni na uroczystości goście zostali zaproszeni na poczęstunek. W tym miejscu należy złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację i przygotowanie obchodów, dzięki którym możliwe było zorganizowanie uroczystości.

Za wielkie serca, zaangażowanie oraz niesienie pomocy w czasie akcji zgodnie z dewizą: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” składamy serdeczne podziękowania wszystkim druhnom i druhom. Niech Wasz patron św. Florian chroni Was byście z każdej akcji zawsze szczęśliwie wracali do domu.

 


 

Góra