11 lutego w Światowy Dzień Chorego naszą parafię odwiedziło słowo Boże

Wygłosił ojciec Paweł Dyl na co dzień posługujący chorym w Gruzji. Po mszach św. przeprowadzona została zbiórka do puszek na rozbudowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych. Zebrana kwota to 2572 zł 30 gr. Ofiarodawcom Bóg zapłać.
Krótko o ojcu Pawle: Ojciec Paweł Dyl z Zakonu Posługujących Chorym nazywanym od imienia założyciela św. Kamila Zakonem Kamilianów. Zakon ten służy Chrystusowi w człowieku chorym. Ojciec Paweł od 18 lat pełni posługę w Gruzji jako przełożony wspólnoty. Kamilianie w Gruzji prowadzą Ośrodek Zdrowia ofiarowany narodowi gruzińskiemu przez św. Jana Pawła II, Centrum Rehabilitacji, Przedszkole, Centrum dla dzieci przymusowo przesiedlonych po wojnie rosyjsko- gruzińskiej w 2008 roku.
My wolontariusze z Harty za pośrednictwem Fundacji Pro- Spe prowadzonej przez naszego rodaka ks. Macieja Gierulę również dokładamy swoje małe cegiełki w w/w ośrodku biorąc wielokrotnie czynny udział w jego rozbudowie jak również pomocy ludziom najuboższym. Również w bieżącym roku 6 kwietnia grupa wolontariuszy z naszej parafii wylatuje do Gruzji kontynuować rozpoczęte prace.
W tym miejscu chce podziękować naszym rodzinom (rodzice, żony, dzieci) za zgodę na nasze wyjazdy i rozłąkę.
Za Waszą życzliwość i wsparcie wielkie Bóg zapłać.

Teskt: J.Sieńko

Podziekowanie

Góra