11 listopada


„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy..”

Góra