Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Harcie – 20.06.2019 r.

Uroczystość Bożego Ciała rozpoczęła się od Mszy św. w kościele na Górnej Harcie. Stąd też wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, które zostały wcześniej przygotowane przez mieszkańców naszej miejscowości. W procesji do Kościoła Parafialnego udział wzięli parafianie, strażacy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem i nieśli baldachim oraz nasza Orkiestra Dęta z OSP Harta.

Góra