PRACE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

Już widać pierwsze efekty prac przy naszym kościele parafialnym w Harcie. Jednym z pierwszych zadań jakie udało się wykonać to schody z granitu i poręcz z chromoniklu. Kolejnym etapem było wyburzenie starego ogrodzenia i osadzenie nowych słupków wraz z przygotowaniem terenu do wykonania nowego ogrodzenia. Udało się trochę uporządkować plac wokół kościoła, porównać ziemię i wyskarpować brzegi. Wiele prac nie widać, które zostały zrobione takie jak: przygotowanie podłoża pod asfalt, równanie placu pod parking, nawożenie ziemi itp. Konieczność tych prac była bardzo potrzebna i niezbędna, aby poprawić wizerunek naszej parafii i kościoła.

Koszty tych prac są nieocenione, użycie koparki, samochodów do wywożenia ziemi to niemałe koszty finansowe w dzisiejszym czasie. Dziękujemy bardzo Piotrowi Hadamowi, lokalnemu przedsiębiorcy, który poświęca swój czas, sprzęt i paliwo nieodpłatnie przy wykonywaniu wszystkich prac przy naszym kościele. To co udało się zrobić to jego determinacja, żeby poprawić wizerunek Parafii Harta.

Przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia, za dotychczasową ofiarność dziękujemy naszym parafianom i liczymy na dalszą pomoc.

 Dlaczego? Bo Harta to nasza mała Ojczyzna, bo to my tworzymy lokalną historię, bo to nasz kościół i nasza parafia.

Góra