Niepubliczne przedszkole w Harcie

„Dusza dziecka jest jak gleba niezaorana. Umiej ją uprawiać, a wyda owoc stokrotny”. Bł. Ks. Bronisław  Markiewicz

1 marca 2013 r. w Harcie rozpoczęło pracę Niepubliczne Przedszkole.

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 roku życia. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele oraz pomoc nauczyciela.

Przedszkole posiada nowoczesną, przestronną, kolorową i bardzo jasną salę dydaktyczną, wyposażoną w mebelki dostosowane do wieku i rozwoju dzieci, kolorowe, atestowane i bezpieczne zabawki, a także w wiele  pomocy dydaktycznych.  Łazienka jak i szatnia również jest miejscem, z którego maluszki bardzo chętnie korzystają, gdyż  jest kolorowa, a sanitaria i umywalki są w odpowiednim rozmiarze, tak aby dzieci mogły z nich bezpiecznie korzystać. Przedszkole jest monitorowane.

Kuchnia każdego dnia w przedszkolu  serwuje pyszne i zdrowe śniadania, obiady  i podwieczorki przygotowywane przez kucharkę.

Codzienne zajęcia realizowane w przedszkolu są dostosowane do wieku
i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny, harmonijny rozwój i indywidualne podejście do każdego wychowanka, zgodne z zaleceniami Podstawy Programowej i słowami Bł. Ks. Bronisława Markiewicza, że „Wychowanie młodzieży jest sprawą serca, ten co wie że jest kochany sam kocha”

Podczas codziennej pracy z dziećmi korzystamy ze znanych i cenionych elementów metod m.in. „Ruchu Rozwijającego” – W. Sherborne, kinezjologii edukacyjnej Dr P. Dennisona, „ Metody Dobrego  Startu”  M. Bogdanowicz.

Przedszkole ponadto oferuje zajęcia dodatkowe takie jak: logopedia, język angielski, rytmikę – zajęcia te prowadzą specjaliści.

W naszym przedszkolu zapewniamy serdeczną, przyjazną, domową atmosferę, o czym świadczą uśmiechy naszych maluszków witające nas każdego dnia, a także ciekawe, rozwijające zajęcia.

 

Zapraszamy do naszego przedszkola

 

 

Ligia Pieróg

Lidia Karnas

Góra