105 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO NARODOWE 11 LISTOPADA 2023

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków:

Wolność – to poczucie swobody. To posiadanie i możliwość wypowiadania poglądów. Wolność to możliwość wyrażania swego zdania „Wolności nie dostaje się w prezencie, o nią się walczy, a później trzeba jej strzec, bo lepiej umrzeć na stojąco, niż żyć w pogardzie na kolanach”.

Patriotyzm – to myślenie o kraju, jego obrona przed złym słowem, świętowanie uroczystości narodowych i religijnych. Patriotyzm to miłość do Ojczyzny, szacunek do godła, flagi i hymnu, duma z pochodzenia.

Symbole narodowe –  stanowią o tożsamości państwa, narodu oraz obywateli. Są wyrazem czci, szacunku i wartości narodowych, ich dzieje to także część historii państwa. Są również wyrazem patriotyzmu i oddania sprawie najwyższej, jaką jest Ojczyzna. Symbolami narodowymi Rzeczypospolitej Polskiej są: godło – Orzeł Biały, barwy biało-czerwone oraz hymn – Mazurek Dąbrowskiego.

Język Ojczysty – to bezcenne dobro każdego narodu. Wyraża się w nim jego zbiorowa pamięć, tradycja, historia i kultura. Język jednoczy naród, pozwala budować jego moralną siłę i trwać mimo zmiennych kolei losu. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzymy wszystkim Polakom pomyślności, zdrowia i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech dojrzewa w nas nasza tradycja, szacunek do kraju, w którym mieszkamy i zapał do pracy.

Pamiętajmy, że

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia to jest ta mała najbliższa ojczyzna.” ~ Tadeusz Różewicz

 

Góra