Związek Piłsudczyków RP oddział w Harcie

Okoliczności powstania Związku Piłsudczyków Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Harcie.

Gdy zbliżał się 1910 rok i 500 rocznica wiktorii grunwaldzkiej w społeczeństwie polskim szczególnie na terenie Galicji gdzie istniały swobody polityczne wynikające z autonomii dało się zauważyć ogromne podekscytowanie i ożywienie nastrojów patriotycznych . Masowo , właściwie w każdej miejscowości fundowano pomniki grunwaldzkie a najbardziej okazały zbudowano w Krakowie , ufundowany przez Ignacego Paderewskiego. Rok 2018 100 rocznica odzyskania niepodległości to dobry pretekst do tego aby móc wykrzesać ze społeczności lokalnych przeróżnego rodzaju inicjatyw które to wydarzenie będą czcić i przypominać Ojców polskiej niepodległości . W 1918 roku Polacy znakomicie wykorzystali okazję historyczną , wsparcie opatrznością Boską która zesłała Polsce i Polakom kilka wybitnych postaci. Bez wątpienia pierwszeństwo należy dać Marszałkowi Józefowi Klemensowi Piłsudskiemu. Naszym obowiązkiem wobec młodego pokolenia jest konieczność przekazania spuścizny jego wizji Polski i wyznaczonych zasad i ideałów. Temu celowi służyć ma powołany 16.12.2017. roku w Harcie Oddział Związku Piłsudczyków. Można by spekulować i domniemywać co motywowało twórców założycieli Oddziału. Czy szukają pola do nowej aktywności społecznej, czy pociągają ich piękne szare mundury , otóż nie , grupa patriotycznie nastawionych mieszkańców Harty postanowiła wydawać by się mogło na głębokiej prowincji powołać organizację która rozbudzać będzie ducha patriotycznego i obywatelskiego w lokalnej społeczności.

Rys powstania Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego.

Pierwsze rozmowy dotyczące powstania i funkcjonowania Związku Piłsudczyków RP TPJP przeprowadził Artur Szczutek z sekretarzem związku płk. Julianem Aleksandrem Michasiem podczas Rady Głównej i Rady Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.06.2017. odbytej w Harcie , podczas której płk. Julian Michaś wręczył pamiątkowy ryngraf od Związku Piłsudczyków na ręce ks. Proboszcza z parafii w Suchumi w Abchazji za całokształt jego ciężkiej pracy misyjnej. Następnie już 12.06.2017. z niespodziewaną wizytą do Harty przyjeżdża Skarbnik Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP gen.Tomasz Madej. Na spontanicznym spotkaniu trwającym kilka godzin do grona mocno zainteresowanych dołącza Jacek Stochmal , Józef Sieńko , Edward Bąki kilka innych osób . Omawiane jest szereg spraw związanych z działalnością i funkcjonowaniem związku, pada wiele pytań i kwestii, panuje również ożywiona dyskusja. Spotkanie kończy się z pozytywnymi nastawieniami i dalszą współpracą na rzecz utworzenia Oddziału Związku. Trwają kilkumiesięczne dyskusje ,rozmowy telefoniczne ,konsultacje w miejscowym środowisku i agitacja chętnych do utworzenia Oddziału Związku w trakcie których dołączają Maciej Pilch , Piotr Potoczny, Józef Bąk . W dniu 16.12.2017. w Domu Strażaka w Harcie dochodzi do spotkania założycielskiego Oddziału Związku Piłsudczyków RP TPJP. W spotkaniu biorą udział zastępca Marszałka Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek , Skarbnik Zarządu Krajowego Związku gen. Tomasz Madej , Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak , Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie mgr. Piotr Wanat ,Sołtys Wsi Harta Maria Pałac ,Prezes OSP Harta Artur Szczutek , Prezes Klubu SHDK RP Nadzieja przy OSP Harta Jacek Stochmal oraz mieszkańcy miejscowości i terenu powiatu. Na spotkaniu wybrano władze oddziału , komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego ,które przedstawiają się następująco:

Zarząd Oddziału – Prezes Artur Szczutek , Zastępca Prezesa Jacek Stochmal , Sekretarz Maciej Pilch , Skarbnik Piotr Potoczny Członek Zarządu Józef Bąk

Komisja RewizyjnaPrzewodniczący Piotr Wanat , Członkowie- Zbigniew Sycz , Marek Banaś

Sad KoleżeńskiPrzewodnicząca Ewa Hadam , Członkowie- Józef Pałac , Adam Szczutek

Na dzień 18.12.2017 roku liczba członków Oddziału liczy 17 osób

Tekst napisał i opracował A.Szczutek

Góra