Przechwytywanie

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Harta 2017

>>> Kliknij tutaj aby uzyskać informację dot. Walnego zebrania sprawozdawczego OSP Harta na rok 2017 <<<

Pogrzeb ks. Adama Drewniaka

W uzasadnieniu do Uchwały napisano: „Ks. Adam Drewniak urodził się 15 grudnia 1953 r. w Brzozowie. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1978 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Majdanie Królewskim, Dydni i Krośnie-Farze. Od 1 lipca 1986 r. pełnił funkcję administratora, a od 7 stycznia 1991 r. funkcję proboszcza w Dydni. W latach 1997-2010 był dziekanem dekanatu grabownickiego.
Przez ponad 30 lat pobytu w Dydni posługiwał przy ołtarzu, w konfesjonale, w klasie szkolnej, przy łóżku chorych, odwiedzał parafian w domach podczas wizyt duszpasterskich, włączał do wspólnoty Kościoła nowych członków przez sakrament chrztu św., błogosławienie przed ołtarzem sakramentu małżeństwa oraz udzielanie sakramentu komunii św.
Zorganizował około 30 rekolekcji wielkopostnych, 3 misji parafialnych, przyjęcie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, troszczył się o cztery powołania kapłańskie i powołanie zakonne z Parafii, które się kształtowały pod jego troskliwym okiem duszpasterskim.  Tworzył i prowadził grupy i wspólnoty duszpasterskie, towarzyszył w ostatniej drodze wielu parafianom  oraz z troską i po synowsku traktował starszego i chorego kapłana, swego poprzednika.
Troszczył się również materialnie o dom Boży, jego wnętrze i obejście – w ostatnich latach co roku kontynuował prace przy odnawianiu polichromii w kościele, co traktował jako wypełnienie testamentu zleconego mu przez poprzednika, który nie mogąc już osobiście dokonać odmalowania zniszczonej po pożarze chóru polichromii, prosił o to ks. Adama jako swego następcę, aby podjął się tego zadania. Testament ten wykonał w całości.
Jako Proboszcz Parafii troszczył się o miejscowy cmentarz na którym są pochowani mieszkańcy z 7 miejscowości: Dydni, Krzywego, Temeszowa, Obarzyma, Niewistki, Krzemiennej, Jabłonki i Wydrnej. Wybudował oraz wyposażył nową plebanię w Dydni i kościół w Temeszowie. Troszczył się o kościoły filialne, o obejście kościołów i tereny kościelne, angażował w sprawy lokalnej edukacji i opieki społecznej – przekazał grunt kościelny pod budowę nowej szkoły i stadionu w Dydni oraz przyczynił się do powstania Stacji Caritas w Dydni. Zdecydował by budynek dawnej ochronki sióstr mógł nadal służyć lokalnej wspólnocie i nie dostał się w niewłaściwe ręce.
Troszczył się o kulturę – był inicjatorem powołania i działalności Orkiestry Dętej Gminy Dydnia oraz edukację – zgromadził bogatą bibliotekę, której zbiory w swoim testamencie zapisał na rzecz biblioteki parafialnej.
Ks. Prałat Adam Drewniak aktywnie współpracował z organizacjami społecznymi, głównie z ochotniczymi strażami pożarnymi w każdej z wsi – był Kapelanem Strażaków oraz
z samorządem na szczeblu gminnym i w sołectwach.
W działalności duszpasterskiej związany z ruchami solidarnościowymi
i niepodległościowymi. Szczególnie aktywnym i zaangażowanym w sprawy Ojczyzny był jako wikariusz w Dydni i w Krośnie, kiedy z zapałem angażował się w działalność opozycji antykomunistycznej w Kraju.
Ks. Adam Drewniak była Człowiekiem serdecznym i życzliwym, o szlachetnym sercu, społecznikiem, skromnym i bezinteresownym, był wychowawcą wielu pokoleń, pedagogiem i wieloletnim przyjacielem dzieci i młodzieży, a także wzorem do naśladowania dla współpracowników i wychowanków.
Był wspaniałym i gorliwym Kapłanem, Człowiekiem wielkiego serca i ogromnej życzliwości. Aktywnie zaangażowanym w życie Parafii, a także w sprawy mieszkańców Gminy Dydnia.
Swoim życiem i postępowaniem stworzył wspaniały wzór do naśladowania, przyczyniając się do rozwoju Gminy Dydnia i trwale zapisując się w kartach jej historii.
Zostawił swoje marzenia, plany, dotyczące przyszłości parafii i Gminy Dydnia, wiele niedokończonych spraw i rozmów. Dla wielu pozostanie niezastąpiony”.

 

Źródło – Gmina Dydnia

Bezpłatna nauka j. angielskiego lub j. niemieckiego

Do projektu kwalifikują się osoby zamieszkujące, pracujące i bezrobotne lub uczące się na terenie woj. podkarpackiego w wieku:

– 25 -50 lat z wykształceniem max średnim
– 50 + bez względu na posiadane wykształcenie

Ilość godzin dla jednej grupy: 120 (1 h = 45 min)

Ilość osób w grupie: 12

Szkolenie kończy się egzaminem TOEIC Bridge (j. angielski) lub Telc (j. niemiecki) i otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu.

Udział w kursie jest bezpłatny. Ponadto uczestnicy otrzymują bezpłatnie podręczniki oraz będą mieli możliwość dostępu do platformy e-learningowej (w domu poza godz. kursu)

Poziom zaawansowania dostosowany do zrekrutowanej grupy – preferujemy grupy podstawowe (od podstaw).

Jeśli chodzi o harmonogram ustalany jest w dogodnych terminach i godzinach lektora.  Mogą to być również weekendy.
Rekrutacja uczestników do końca lutego, jednak im wcześniej grupa zostanie zrekrutowana, tym wcześniej możemy rozpocząć realizację kursu.

Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół nr 2 w Harcie

Proszę o kontakt pod nr tel. 16 65 21 766 lub 509 411 019 adres email kedzk@wp.pl lub osobiście w ZS nr 2 w Harcie po odbiór formularzy – dokumentów rekrutacyjnych.

Harta w 2016 – ważniejsze informacje.

HARTA W 2016 ROKU

(WAŻNIEJSZE INFORMACJE, WYDARZENIA,

INWESTYCJE, REMONTY)

1. Członkowie OSP przeprowadzili zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Jednostka liczy 117 członków, w tym 79 zwyczajnych, 13 honorowych, 5 wspierających oraz 20 z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jednostka OSP w 2008 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zarząd OSP tworzą: Artur Szczutek – Prezes, Jacek Stochmal, Jan Wilk – Wiceprzezesi, Grzegorz Szczutek – Naczelnik, Piotr Potoczny – Skarbnik, Maciej Pilch – Sekretarz, Franciszek Skrabalak – Członek Zarządu.

2. Członkowie Towarzystwa Rozwoju i Kultury Wsi Harta oraz Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP podsumowali działalność na zebraniach sprawodawczych.

3. Klub HDK „Nadzieja” był organizatorem zbiórek krwi w ramach akcji „Ratuj życie – żyj bezpiecznie”.

4. Ukazał się kolejny numer „Motyla Dynowskiego”.

5. W Domu Strażaka wystąpił zespół grupy teatralnej „ANTRAKT” z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynów.

6. Członkowie Jednostki OSP i Rady Parafialnej przeprowadzili porządki na cmentarzu parafialnym.

7. Odbyła się Wizyta Kanoniczna Ks. Biskupa Stanisława Jamrozka w trakcie, której Ks. Biskup spotkał się m.in. z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza i Zespołu Szkół Nr 2.

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza obchodziła Święto Patrona Szkoły.

9. Młodzieżowa Kapela „Młoda Harta” zajęła I Miejsce w 50 – tym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

10. Artur Szczutek został wybrany Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Wykonano alejkę z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym.

12. Przeprowadzono kwestę na cmentarzu parafialnym.

13. Odszedł z szeregów OSP długoletni jej członek i kapelmistrz Orkiestry Dętej Antoni kiełbasa.

14. W ramach obchodów Święta Niepodległości odbyła się Wieczornica Niepodległościowa z prelekcją i prezentacją dokumentów z 12 obozów koncentracyjnych.

15. Drużyna piłki nożnej „Orzeł Harta” brała udział w rozgrywkach regionalnych.

16. Po raz IX członkowie OSP zorganizowali akcję charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” zbiórki darów rzeczowych dla dzieci najuboższych.

17. W Zespole Szkół Nr 2 uczy się 137 uczniów w tym 65 w szkole podstawowej. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą za III kwartały 2016 r. 1 293 127, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

18. W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ks. B. Markiewicza uczy się 47 uczniów. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą za III kwartały 2016 r. 620 982, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

19. Wydatki związane z utrzymaniem Domu Ludowego – Ośrodka Zdrowia wynoszą za III kwartały 2016 r. 23 782, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

20. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki OSP wynoszą za III kwartały 2016 r. 16 570, 00 zł. – zadanie finansowane z budżetu Gminy Dynów.

21. Sołectwo Harta dysponowało funduszem sołeckim w wysokości 22 826, 00 zł.

Liczba mieszkańców: 2 094

Urodzenia: 19

Zgony: 17

Aleksander Stochmal

Radny Powiatu

Coś o stronie

Strona internetowa wsi Harta powstała w 2005  roku z inicjatywy Jacka Stochmala.

W ciągu 10 lat istnienia zanotowaliśmy ponad 4 miliony odsłon naszej witryny i to nie tylko z polski lecz całego świata.
Atutem strony jest możliwość poznawania historii i teraźniejszości  przez obecnych i byłych mieszkańców naszej miejscowości.
Ponadto strona umożliwia bieżące śledzenie relacji z wydarzeń i przedsięwzięć oraz ze sposobu funkcjonowania organizacji lokalnych.

Istnienie i modernizacja strony internetowej wsi Harta możliwe jest dzięki wsparciu:

 • OSP Harta
 • Towarzystwu Kultury i Rozwoju wsi Harta
 • Klubu SHDK „Nadzieja”
 • Krystyny i Wiesława Gudyka
 • Agnieszki i Wiesława Domin
 • Elżbiety i Wiesława Domin
 • Franciszka Domin
 • Wacława Balawendra
 • Piotra Hadama
 • Zygmunta Banasia
 • Sławomira Lichota
 • Radnemu Powiatowemu Janowi Sieńko
 • Jacka Stochmala

Szczególne podziękowania dla:

 • Prezes Oficyny Wydawniczej Pobitno Wiktorii Helwin
 • Prezesa Stowarzyszenia Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie Wiesława Walata

za włożony wkład na rzecz promocji i rozwoju naszej miejscowości Harta.

Podziękowania również należą się dla Piotra Bieszczada oraz Michała Bąka którzy zajmują się i opiekują naszą stroną.