Beatyfikacja Rodziny Ulmów w Markowej 10.09.2023

W niedzielę o 10:00 w Markowej na Podkarpaciu rozpoczęła się msza święta beatyfikacyjna rodziny Ulmów. Po raz pierwszy w historii Kościoła błogosławioną została  ogłoszona wspólnie cała rodzina. Józef, Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci zostali zamordowani w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie ośmiorga Żydów z rodzin Goldmanów, Grünfeldów i Didnerów.

Mszy św. przewodniczył prefekt watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. W uroczystościach wzięła również udział nasza Orkiestra Dęta z OSP Harta, jak również nasi parafianie.

 

15 lat krwiodawstwa w Harcie

Początki działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Nadzieja” przy OSP w Harcie sięgają inicjatywy z dnia 4 kwietnia 2008 r., która skutkowała założeniem pierwszego takiego klubu na terenie Gminy Dynów. W Domu Strażaka odbyło się spotkanie zainteresowanych druhen i druhów z prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Rzeszowie Markiem Pawełkiem oraz przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Przemyślu, jednocześnie prezesem klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w tym mieście Zdzisławem Wójcikiem. Na spotkanie załozycielskie przybyli także zaprzyjaźnieni strażacy z OSP w Ulanicy. Prezesem klubu został Jacek Stochmal, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 15 lat. W ówczesnym składzie Zarządu znaleźli sie :wiceprezes Jacek Kamiński z OSP Ulanica; sekretarz druhna Gabriela Pałac z OSP Harta i skarbnik druhna Emilia Ignasiak z OSP Ulanica. Obecny zarząd uzupełniają: wiceprezes Artur Szczutek, skarbnik-Urszula Szczutek, oraz sekretarz – Józef Sieńko.

W 2009 r. zorganizowana została pierwsza zbiórka krwi. Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka i ludzi dobrej woli udało się przeprowadzić zbiórkę krwi na Rynku w Dynowie. Ważne zadanie wypełnili również koleżanki i koledzy z OSP Harta i TKiRW Harta, którzy przybyli w podwójnej roli przyłączając się czynnie do akcji oddawania krwi, jak i pomocy w organizacji całego przedsięwzięcia. Krwiodawcy oddali wtedy 29,5 litrów krwi.

Zbiórkę krwi uświetniły dwie  orkiestry dęte: z Harty i Dynowa pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski. Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany konkurs związany z tematyką krwiodawstwa, a ich wysiłek został nagrodzony nagrodami rzeczowymi, które ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, odbierające krew od dawców.

Pierwsza udana akcja jeszcze bardziej zmotywowała członków klubu do działania.

 Przez pierwsze lata działalności organizowana była jedna zbiórka krwi w roku, później trzy – dwie przy OSP Harta i jedna w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

Szczytny cel naszej zbiórki wspierają nie tylko mieszkańcy Harty i pobliskich miejscowości, ale także strażacy  ochotnicy z jednostek OSP rekrutujący się z terenu powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, leżajskiego i przemyskiego.

Od 10 listopada 2014r. Klub włączył się aktywnie w działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającego 40 klubów z całego kraju.

Klub wraz z OSP Harta oraz Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta  organizuje ponadto wydarzenia towarzyszące, mające na celu uatrakcyjnienie i popularyzację idei honorowego dawstwa krwi oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Hasło ”Ratuj życie – żyj bezpiecznie” towarzyszy wszystkim akcjom.

Niecodziennych zadań podjęli się członkowie Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych, którzy w czasie trwania zbiórek krwi wykonali z glazury  sześć prac: Patrona Strażaków św. Floriana, Logo Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie, Logo SHDK RP, postać św. Maksymiliana Marie Kolbe, który został przekazny do Niepokalanowa, wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz postać św. Andrzeja Boboli, który został przekazany do  sanktuarium w Strachocinie. Wykonali również postacie bajkowe – „Wioskę Smerfów”, które  zostały przekazane do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Ośrodków dla Dzieci w Czerwonkach i Łańcucie.

Od ponad 10 lat członkowie  klubu, strażacy i sympatycy biorą udział w Podkarpackiej Pielgrzymce HDK do Kalwarii Pacławskiej. Ponadto klub może się poszczycić dwukrotnym udziałem  w Maksymilnanaliach w Niepokalanowie.

Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK. Klub zorganizował dwa spotkania Rady Prezesów, a w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie  odbył się IX. Walny Zjazd Delegatów – Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP.

Znakomicie układa się współpraca z Fundacją Dunajec z Nowego Targu. Wspólnie  z nią klub zorganizował zbiórkę pod hasłem „Pomoc Polakom na Białorusi” oraz pomoc Polakom na Kresach w Solecznikach na Litwie.  Wieloletnia  współpraca z Fundacją Pro- Spe zaowocowała udziałem starżaków z Harty w wolontariacie na rzecz Centrum  Leczniczo -Rehabilitacyjnego im św. Kamila w Tibilisi w Gruzji.

W ostatnich latach działalności zostały napisane dwa projekty, które były    współfinansowane przez Fundację PGE i skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się między innymi szkolenia z zasad udzielania  pierwszej pomocy.

Klub HDK „Nadzieja” wspólnie z Urzędem Gminy Dynów zorganizował  Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Krew Raruje Życie”.  Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dynów.

W roku 2010 został ufundowany Sztandar klubu, który do chwili obecnej został odznaczony przez 3 kluby z Polski oraz przez Związek Sybiraków O. Rzeszów

Sierż. sztab. SG Mariusz Hryń zaprojektował Medal “ Zasłużony dla Klubu HDK “ Nadzieja”.

Na dzień dzisiajszy klub HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie liczy 72 członków.  W czasie swojej 15-letniej działalności zorganizował 35 akcji zbiórek krwi: przy remizie OSP Harta oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, przy Firmie Greinplast oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

19.08.2023 miały miejsce obchody 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta. Te lata wypełnione 35 akcjami zbiórki krwi zgromadziły 2000 potencjalnych dawców, z których 1317 oddało łącznie 634, 58 litrów krwi. Jednym ze współpracujących podmiotów jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, na terenie którego odbywa się doroczna zbiórka.

Partnerem obchodów jubileuszowych było Województwo Podkarpackie, patronat objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Harta ks. Tomasza Węgrzyńskiego oraz księży rodaków: Bogusława Kośmidra i Macieja Gierulę. Niezwykły  charakter uroczystości podkreślał udział 20 pocztów sztandarowych z całej Polski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi : Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Stanisław Ożóg, radny Sejmiku Podkarpackiego Karol Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

Prezes Klubu- Jacek Stochmal – podziękował za wsparcie finansowe ze strony różnych darczyńców i instytucji oraz przede wszystkim krwiodawcom.Wydarzenie było okazją do wręczenia medalu: Zasłużony dla HDK „Nadzieja”.

Prezes złożył serdeczne podziękowania za pomoc finasową  na zorganizowanie Jubileuszu: Urzędowi Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędowi Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Nadleśnictwu Kańczuga, Nadleśnictwu Dynów, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Rzeszowie  oraz Piotrowi Hadam i Krystynie i Wiesławowi Gudyce z Harty.

Podziękował również wszystkim honorowym krwiodawcom za to, że odpowiadają na apel, kiedy organizowane są zbiórki krwi oraz wszystkim  koleżankom i kolegom za okazaną pomoc przy organizacji zbiórek oraz na  uroczystości jubileuszowej.

 

Tekst: Ewa Hadam

Zdjęcia:  Zbigniew Lubecki

Partner:


JUBILEUSZ 15-LECIA KLUBU HDK „NADZIEJA” PRZY OSP W HARCIE

W nadchodząca sobotę 19 sierpnia 2023r. w Harcie świętować będą mieć krwiodawcy i członkowie klubu 15-tą rocznicę powstania  Klubu HDK „Nadzieja” przy Ochotniczej Straży w Harcie.
Uroczyste obchody rozpoczną się mszą św. w intencji wszystkich krwiodawców w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. Po mszy św. uczestnicy uroczystości udadzą się do Remizy OSP gdzie będzie miała dalsza cześć uroczystości. W obchodach jubileuszowych udział wezmą zaproszeni gości, poczty sztandarowe Klubów HDK należących do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej, poczty sztandarowe jednostek OSP z podkarpacia, delegacje klubów HDK i jednostek OSP. Uroczystość jubileuszowa rozpocznie się krótkim przemarszem uczestników na plac apelowy przed Remizą OSP gdzie nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt, przedstawienie krótkiej historii Klubu, wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych krwiodawców, dawców szpiku i członków klubu HDK. Całość obchodów uświetni orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.


Święto Matki Boskiej Zielnej i Święto Wojska Polskiego

W dniu 15.08 wypadają dwie uroczystości, tj. Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, znane także jako Matki Boskiej Zielnej. Matki Boskiej Zielnej to święto liturgiczne obchodzone od V wieku. Wniebowzięcie to jeden z czterech dogmatów dotyczących Maryi. Mówi on o tym, że po zakończeniu ziemskiego życia, jej ciało i dusza mocą Boga zostały wzięte do nieba. Ponadto 15 sierpnia z całej Polski zmierzają pielgrzymki na Jasną Górę. Jak co roku, tak
i w tym, członkowie Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta przygotowali w naszej miejscowości wieniec. 

 

Corocznie począwszy od 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, obchodzone jest  Święto Wojska Polskiego. Święto to w Polsce obchodzi się bardzo uroczyście. Tego dnia we wszystkich kościołach polowych odbywają się Msze Święte w intencji poległych. Z kolei przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie –
z udziałem najwyższych władz państwowych – odbywa się honorowa zmiana warty. Co roku w Święto Wojska Polskiego ma miejsce także uroczysta defilada. 

 

Coś o stronie

Strona internetowa wsi Harta powstała w 2005  roku z inicjatywy Jacka Stochmala.

W ciągu 10 lat istnienia zanotowaliśmy ponad 4 miliony odsłon naszej witryny i to nie tylko z polski lecz całego świata.
Atutem strony jest możliwość poznawania historii i teraźniejszości  przez obecnych i byłych mieszkańców naszej miejscowości.
Ponadto strona umożliwia bieżące śledzenie relacji z wydarzeń i przedsięwzięć oraz ze sposobu funkcjonowania organizacji lokalnych.

Istnienie i modernizacja strony internetowej wsi Harta możliwe jest dzięki wsparciu:

 • OSP Harta
 • Towarzystwu Kultury i Rozwoju wsi Harta
 • Klubu SHDK „Nadzieja”
 • Krystyny i Wiesława Gudyka
 • Agnieszki i Wiesława Domin
 • Elżbiety i Wiesława Domin
 • Franciszka Domin
 • Wacława Balawendra
 • Piotra Hadama
 • Zygmunta Banasia
 • Sławomira Lichota
 • Radnemu Powiatowemu Janowi Sieńko
 • Jacka Stochmala

Szczególne podziękowania dla:

 • Prezes Oficyny Wydawniczej Pobitno Wiktorii Helwin
 • Prezesa Stowarzyszenia Opieki Nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie Wiesława Walata

za włożony wkład na rzecz promocji i rozwoju naszej miejscowości Harta.

Podziękowania również należą się dla Piotra Bieszczada oraz Michała Bąka którzy zajmują się i opiekują naszą stroną.

 

Góra