WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA KULTURY I ROZWOJU WSI HARTA

W dniu 23.03.2019 o godzinie 18.00 w świetlicy „Piwnica”, gdzie mieści się siedziba Towarzystwa, odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta. W zebraniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Na zaproszenie odpowiedział między innymi Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech , Vice -Wójt Gminy Dynów Wiesław Walat, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Harcie Górnej Beata Hadam, Radny Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko oraz delegacja klubu HDK „Nadzieja” .
Na początku głos zabrała Pani Prezes Maria Pałac witając wszystkich , po czym przedstawiła porządek obrad. Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności organizacji za rok 2018.

 

Projekty zrealizowane:
1. „Harta wczoraj i dziś” – piknik integracyjny dla mieszkańców Gminy Dynów oraz wydanie publikacji pod takim tytułem. Przy okazji tego projektu świętowaliśmy 10 – lecie naszego Towarzystwa. Były to środki pozyskane z Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie.
Podziękowanie dla osób – autorów tekstów i zdjęć, które przyczyniły się do powstania
i wydania naszej publikacji. Szczególne podziękowania dla Pani Wiktorii Helwin i Pana Wiesława Walata – Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie.
2. „ Szacholandia” W ramach tego projektu dzieci ze SP nr 2 w Harcie i w Dąbrówce Starzeńskiej uczyły się gry w szachy. Odbyły się też turnieje szachowe w Harcie i w Dąbrówce. Zostały zakupione zestawy do gry oraz zegary szachowe i szachy plenerowe.
Były to środki pozyskane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne .
3. „Nasze Podwórko – nasza ojczyzna” projekt realizowany głownie przez SP nr 2 w Harcie. W ramach partnerstwa zawiązanego na potrzeby projektu. „Zacznij działać – przyłącz się” finansowanego przez stowarzyszenie PROCARPATIA.
Udział w zewnętrznych wydarzeniach:
– udział w 20 – leciu Zespołu Śpiewaczego „Pogórzanki”
– Przygotowanie słodkiego poczęstunku na Dożynki w Dynowie
– udział w „Pożegnaniu Lata” w Bachórzu z przygotowanymi potrawami regionalnymi.
Współpraca z Klubem HDK „Nadzieja” oraz Z OSP Harta
– przy organizacji akcji „Ratuj życie-żyj bezpiecznie”
Tradycyjne przygotowanie wieńca na 15 sierpnia i poświęcenie w Kościele Parafialnym.
Udział członków Towarzystwa w pielgrzymce rowerowej do Częstochowy.
Udział w kweście na cmentarzu parafialnym.
Zorganizowanie warsztatów wykonywania stroików Bożonarodzeniowych.
Wymieniono wiele innych przedsięwzięć, które zostały wykonane wspólnie z OSP Harta , Klubem HDK „Nadzieja” czy SP w Harcie Górnej. Jednocześnie Pani Prezes podziękowała wszystkim organizacjom za dotychczasową współpracę. Podjęto również uchwałę o wprowadzeniu kilku zmian w Statucie Stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie zebrania zostały przedstawione propozycje planu pracy na rok 2019. Najważniejszym punktem zebrania było zatwierdzenie sprawozdań: merytorycznego i finansowego za rok 2018 oraz planu pracy na rok 2019 .Z W czasie spotkania po części oficjalnej wspominano działalność Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta z ostatnich 10 lat . Warto również nadmienić , że nasze Towarzystwo w ubiegłym roku obchodziło Jubileusz X – lecia swojej działalności.

    

Tekst: Maria Pałac, Jacek Stochmal
Foto: Wacław Balawender

Niektóre działania Towarzystw Kultury i Rozwoju Wsii Harta

 

 

Góra