Zebranie Walne Klubu SHDK RP „Nadzieja” przy OSP Harta

          W dniu 13.03.2016 r., w Remizie miejscowej Jednostki, odbyło się zebranie Klubu SHDK RP „Nadzieja” działającego przy OSP Harta. Po przywitaniu zaproszonych gości i członków klubu przedstawiono sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe za rok 2015 i plan pracy na rok 2016. W planie na rok 2016 z działalności klubu przewiduje się zorganizowanie trzech zbiórek krwi oraz udział naszego klubu, jako współorganizatora, w spotkaniu z okazji 75 rocznicy śmierci M.M. Kolbego pod hasłem Maksymilianalia – Niepokalanów, które odbędą się 8 października 2016 r. Uroczystość uświetni Orkiestra Dęta z OSP Harta.

 

>>>Kliknij tutaj aby przeczytać więcej<<<

Góra