Wielki Piątek

Wielki Piątek i post ścisły

Tego dnia w Kościele wspomina się drogę krzyżową i śmierć Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym Kościoła, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. Liturgia, podczas której następuje adoracja krzyża, sprawowana jest w ciszy, bez towarzyszenia organów i dzwonów. Po zakończonej liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego. W tym dniu katolików obowiązuje post ścisły, a więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie spożywanych posiłków do trzech: dwóch lekkich i jednego do syta.

 

 

Góra