Wielki Czwartek

Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiem okresu Triduum Paschalnego i zawiera wiele symboli, które nie występują w czasie innych liturgii. 

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

1.Wyciszenie dzwonów i dzwonków w czasie mszy

2Obmycie nóg 

3.Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy

4.Zdjęcie z ołtarza świec, obrusu, mszału i krzyża

5.Otwarcie tabernakulum i pozostawienie go pustym

W tym dniu Kościół upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami. Jest to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i eucharystii. Pierwszy dzień Triduum przypomina także o modlitwie Jezusa w Ogrójcu i jego pojmaniu. Po zakończonej Mszy Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z tabernakulum do ciemnicy symbolizującej więzienie Chrystusa, w którym spędził ostatnią noc przed śmiercią.

Góra