Wielka Niedziela w Kościele Parafialnym

ALLELUJA , ALELLUJA , ALLELUJA

PAN ZMARTWYCHWSTAL  !!!

Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, ci już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy wszystkim mieszkańcom Harty w kraju i poza granicami

Ochotnicza Straż Pożarna , Klub HDK „Nadzieja” przy OSP Harta
i Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta

 


Góra