Walne zebranie sprawozdawcze OSP Harta – 12.01.2014

Jak już się tradycją stało, od kilku lat, w pierwszej połowie stycznia odbywa się Walne Zebranie w OSP Harta.  W tym roku odbyło się ono dnia 12 stycznia. Był to dzień, w którym nasza jednostka straży chwaliła się swoimi osiągnięciami, jak również przedstawiła nowe założenia i zadania na rok kolejny. Zebranie zostało oficjalnie otwarte o godzinie 17, a dokonał tego Prezes OSP druh Artur Szczutek.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście:

 • Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski,
 • Komendant Miejski PSP w Rzeszowie bryg. mgr inż. Waldemar Wilk,
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie druh Jan Kucaj,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dynowie druh  Edmund Trawka,
 • Inspektor ds. p.poż. Urzędu Gminy w Dynowie Pan Jacek Sowa,
 • Przewodniczący Rady Gminy Dynów Tadeusz Paździorny,
 • Radni Powiatowi – Jan Sieńko, Aleksander Stochmal,
 • Radni Gminni – Piotr Śliwa, Marian Zawora, Franciszek Domin,
 • Dyrektor ZS nr 2 w Harcie Krzysztof Kędzierski,
 • ks. Proboszcz Marek Rybka, ks. Tadeusz Zagaja
 • delegacja Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta,
 • przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek OSP: Brzezówka, Górno,  Sietesz, Wola Rafałowska  oraz Wierzawice.

Po wprowadzeniu sztandaru, odegraniu przez orkiestrę hymnu ZOSP RP i powitaniu zgromadzonych na zebraniu dokonano wyboru przewodniczącego zebrania – jednogłośnie został wybrany druh Maciej Pilch. Następnie przystąpiono do składania sprawozdań. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP druh  Artur Szczutek, sprawozdanie finansowe skarbnik OSP druh Piotr Potoczny, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej druh Stefan Kolano. Następnie walne zebranie członków OSP Harta udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Harta za miniony okres sprawozdawczy oraz przyjęło plan działań i plan finansowy na rok 2014.

Za działalność  na rzecz jednostki zostały wręczone odznaczenia, a młodzi strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej złożyli uroczyste ślubowanie.

Zebranie uświetnił występ naszej orkiestry dętej działającej przy OSP Harta pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski, a także kapeli Młoda Harta, którą prowadzi Andrzej Sowa.

Był to okres świąteczny, dlatego też strażacy złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem, a modlitwę odmówił proboszcz naszej parafii ks. Marek Rybka.

Na koniec Prezes OSP Artur Szczutek podziękował wszystkim strażakom za ofiarną służbę podczas działań ratowniczym oraz za wiele godzin pracy społecznej poświęconej rozwojowi jednostki, jak również sponsorom  i innym darczyńcom za wspieranie finansowe i rzeczowe jednostki

W zebraniu wzięło udział 65 członków OSP  Harta.

 

Tekst: J.S.

Zdjęcia: W.B.

 

Góra