W 2009 roku krew oddali:

Gabriela Pałac       10.03.2009r. – 450 ml

Marian Zawora       21.04.2009r. – 450 ml

Wojciech Zawora   21.04.2009r. – 450 ml

Marek Wąsowicz    06.07.2009r. – 450 ml

Mariusz Potoczny   02.08.2009r. – 450 ml

Zofia Szczutek        02.08.2009r. – 450 ml

Wojciech Zawora    02.08.2009r. – 450 ml

Maciej Pilch            02.08.2009r. – 450ml

Piotr Potoczny        02.08.2009r. – 450 ml

Artur Szczutek       02.08.2009r. – 450 ml

Krzysztof Pilch       02.08.2009r. – 450 ml

Góra