Triduum Paschalne

Wielka Sobota

Ostatni dzień Triduum. Kościół upamiętnia czas, gdy ciało Jezusa spoczywało w grobie. W tym dniu wierni przychodzą do kościoła z tzw. święconką, złożoną z produktów, które następnego dnia znajdą się na stole wielkanocnym. Oprócz obrzędu poświęcenia pokarmów, w ciągu dnia, aż do wieczora, nie sprawuje się Mszy. Jedyną liturgią, która jednocześnie kończy Triduum jest Liturgia Wigilii Paschalnej. Sprawowana najczęściej po zmroku i upamiętniająca wyjście Żydów z Egiptu oraz zmartwychwstanie Chrystusa liturgia bogata jest w symbole takie jak poświęcenie ognia czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jest to najważniejsza celebracja Kościoła w ciągu całego roku.

 

Wielki Piątek i post ścisły

Tego dnia w Kościele wspomina się drogę krzyżową i śmierć Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym Kościoła, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta. Liturgia, podczas której następuje adoracja krzyża, sprawowana jest w ciszy, bez towarzyszenia organów i dzwonów. Po zakończonej liturgii następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tzw. Grobu Pańskiego. W tym dniu katolików obowiązuje post ścisły, a więc wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie spożywanych posiłków do trzech: dwóch lekkich i jednego do syta.

 

 

Msza wieczorna w Wielki Czwartek jest początkiem okresu Triduum Paschalnego i zawiera wiele symboli, które nie występują w czasie innych liturgii. 

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

1.Wyciszenie dzwonów i dzwonków w czasie mszy

2Obmycie nóg 

3.Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy

4.Zdjęcie z ołtarza świec, obrusu, mszału i krzyża

5.Otwarcie tabernakulum i pozostawienie go pustym

W tym dniu Kościół upamiętnia Ostatnią Wieczerzę, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami. Jest to dzień ustanowienia dwóch sakramentów: kapłaństwa i eucharystii. Pierwszy dzień Triduum przypomina także o modlitwie Jezusa w Ogrójcu i jego pojmaniu. Po zakończonej Mszy Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony z tabernakulum do ciemnicy symbolizującej więzienie Chrystusa, w którym spędził ostatnią noc przed śmiercią.

Góra