SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE Z RODZINĄ PRO SPE

W dniu 28 grudnia 2017 w Rzeszowie odbyło się świąteczne spotkanie wolontariuszy, darczyńców i wszystkich zaangażowanych w działalność Fundacji Pro Spe. Wszystkich zaproszonych gości przywitał Prezes Fundacji Pro Spe ks. Maciej Gierula. Następnie przedstawiła statystyki działalności fundacji i wolontariatu. Na pomoc w Gruzji dokonano 1629 wpłat licząc te jednorazowe od darczyńców i te ustawione jako stałe przelewy. Na stałe fundację wspiera comiesięczną wpłatą 99 osób. W Wolontariacie w Abchazji na koloniach i przy remontach wzięło udział 24 wolontariuszy z Polski , a przy pomocy niepełnosprawnym w O. Kamilianów w Gruzji wzięło udział 19 wolontariuszy z Polski . Łącznie dotychczas zaangażowało się w wolontariat w Gruzji 78 osób. Poza tym kilkadziesiąt osób angażowało się w bieżąca działalność w Polsce w biurze fundacji, w pracy przy portalach społecznościowych, organizacji stoisk na kiermaszach i festynach, wystawach zdjęć i wielu innych okolicznościowych imprezach. Po części oficjalnej wszyscy zebrani podzieli się opłatkiem i wspólnie kolędowali.

Góra