Relacja z Obrzędów Kolędniczych – styczeń 2015

W dniu 17 stycznia 2015 roku w Sali Domu Strażaka w Harcie odbyła się III edycja przeglądu „Obrzędów Kolędniczych” zorganizowana przez Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Ochotniczą Straż Pożarną w Harcie i Wójta Gminy Dynów.
Do przeglądu zgłosiły się 4 grupy kolędnicze z Gminy Dynów reprezentujące Koła Gospodyń Wiejskich z Dylągowej, Laskówki, Ulanicy i Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta.
Oprócz uczestników przeglądu przybyli również zaproszeni goście i mieszkańcy wsi Harta.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Po oficjalnym otwarciu przez Prezesa Panią Marię Pałac rozpoczęła się część przeglądowa.
Każda z grup zaprezentowała po jednej kolędzie i po jednej pastorałce oraz życzenia.
Celem przeglądu obrzędów kolędniczych było kultywowanie i popularyzacja ludowych obrzędów i tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Króli oraz zapustu na terenie Gminy Dynów. Wszystkie grupy kolędnicze zostały obdarowane przez Wójta Gminy Dynów dyplomami i nagrodami pieniężnymi.
W drugiej części programu był poczęstunek i wspólne kolędowanie z kapelą Młoda Harta.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie wszystkim grupom kolędniczym za udział w przeglądzie, Pani Wójt Gminy Dynów za ufundowanie nagród i poczęstunku oraz sponsorom Elżbiecie i Wiesławowi Domin i Arturowi Szczutek.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Zdjęcia: W. Balawender

Tekst: A. Domin

Góra