Prace wykonane przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej

Kościół na Górnej Harcie został wybudowany około 30 lat temu, ale pomimo tak młodego wieku cały czas prowadzone są w nim działania na rzecz poprawy wizerunku i estetyki.

W roku 2012 zostały wymienione wszystkie okna z metalowych na plastikowe, co poprawiło wygląd zewnętrzny kościoła, jak również powstały oszczędności na ogrzewaniu.

Bardzo ważnym wydarzeniem było malowanie wewnątrz całego kościoła, a z racji na dużą wysokość było to niemałe wyzwanie , w które włączyli się mieszkańcy lokalnej społeczności. Natomiast całą pracę wykonywano pod nadzorem Pani Anny Potocznej, mieszkanki naszej miejscowości. Godny podziwu jest namalowany przez nią wizerunek Matki Bożej Różańcowej w ołtarzu głównym .

Przy pracach renowacyjnych zostało odnowione Tabernakulum, wymieniono oświetlenie kościoła, został wykonany nowy krzyż, jak również odnowiono wszystkie ławki kościelne.

W roku 2013 zostały namalowane wszystkie stacje Męki Pańskie, obraz Miłosierdzia Bożego oraz obraz świętego Jana Pawła II.

W tym samym roku została wykona kostka wokół kościoła, jak również zostało ufundowane ogrodzenie prze Pana Władysława Urycia, pochodzącego z Harty, a obecnie zamieszkałego w Krakowie. Lokalni mieszkańcy są bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i składają gorące podziękowania ofiarując pamiętać w modlitwach.

Idąc dalej wokół obejścia kościoła od strony zachodniej uwagę przykuwa figura Matki Bożej Fatimskiej, która została ufundowana przez śp. Andrzeja Domina .

Przy Kościele znajduje się dzwonnica, której początki budowy zainicjował ówczesny Ks. Proboszcz naszej parafii śp. Stanisław Ryś, której całkowity remont został zakończony w roku 2012.

Obecna dzwonnica przykościelna posiada trzy dzwony.

Pierwszy dzwon został ufundowany w roku 1984 przez Wojciecha Wojtasa mieszkańca pochodzącego z Harty, a obecnie zamieszkałego w Rzeszowie.

Dzwon został poświęcony przez już nieżyjącego Arcybiskupa Biskupa Ignacego Tokarczuka.

Kolejny drugi dzwon został ufundowany ze zbiórek parafian i uroczyście poświęcony podczas wizytacji Biskupa Józefa Michalika w dniu 17.VI.1999 roku

Ostatnim największym dzwonem, który zawisł jako trzeci, jest dzwon ufundowany przez Pana Władysława Urycia, mieszkańca pochodzącego z Harty, a obecnie zamieszkałego w Krakowie.

Tenże dzwon został poświęcony przez Biskupa Adama Szal podczas wizytacji w roku 2010

Po wybudowaniu kościoła msze święte były odprawiane w suterynach, aż do czasu kiedy wykończono górną część kościoła. Następnie piwnica służyła do celów gospodarczych, aż do chwili obecnej, kiedy to pozyskano fundusze na jej zagospodarowanie.

I tak oto w roku 2014 został ukończony remont pomieszczeń piwnicznych kościoła i zostały one wykorzystane na Kaplicę pogrzebową, pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenia gospodarcze.

Rada Parafialna Górnej Harty składa gorące podziękowania wszystkim fundatorom za okazane wsparcie na rzecz kościoła, jak również składają podziękowania dla wszystkich ofiarodawców oraz lokalnych mieszkańców za pomoc i bezinteresowną pracę przy pracach kościelnych.

Materiały zostały pozyskane z dokumentów parafialnych.

 

Foto 2014 Grudzień.
Jacek Stochmal

Góra