Prace przy remoncie łazienek oraz porządkowanie placu przy plebani w Harcie

 

Z inicjatywy ks.proboszcza oraz parafian w sobotę 26 sierpnia 2017 roku., przeprowadzono prace porządkowe przy plebani w Harcie. Do tych prac należy zaliczyć skuwanie łazienki oraz ubikacji w budynku plebani oraz prace przy wcinaniu drzew i porządkowaniu obejścia plebani. Wszystkim osobom dziękujemy za wkład ogromną pracę jaką wykonali. Szczególnie podziękowania kierujemy do Piotra Hadam, który użyczył ciężkiego sprzętu do prac terenowych.

Osoby biorące udział w pracach: Antoni Drewniak, Artur Szczutek, Błażej Stochmal, Bogdan Stetko, Damian Brzuch, Edward Ryba, Jakub Balawender, Jan Hadam, Jan Potoczny, Jan Wilk, Jolanta Drewniak, Kacper Balawender, Katarzyna Balawender, Łukasz Hadam, Maria Drewniak, Michał Hadam, Mieczysław Hus, Piotr Hadam, Piotr Kośmider, Piotr Śliwa, Robert Wyskiel, Stanisław Potoczny, Wacław Balawender.

Tekst i zdjęcia WB

Góra