PRACE PORZADKOWE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM

PRACE PORZADKOWE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM.

W czasie prac porządkowych został posprzątany plac wokół kościoła, garaż na wikarówce oraz plebania po remontach budowlanych.
Został również zakończony remont łazienki i WC wraz ze skuciem starej glazury ,zmianą instalacji WOD-KAN wykonaną przez firme INTER-WOT Robert Wyskiel, wytynkowaniem i położeniem nowej glazury.
Dzięki zaangażowaniu członków OSP Harta , Rady Parafialnej ,TKiR Wsi Harta, Ministrantów  udał się wiele prac wykonać za co składamy wszystkim serdeczne podziękowania za okazaną pomoc na rzecz naszej parafii.

Góra