Powiatowe zawody MDP

W dniu 07.09.2013r w miejscowości Niechobrz pow. Rzeszów odbyły się zawody powiatowe młodzieżowych drużyn pożarniczych według regulaminu CTiF. W zawodach wzięły udział zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców, które zwyciężyły w rywalizacji na terenie swoich gmin. Ogólna liczba startujących to 17 zespołów: 8 dziewczęcych i 9 chłopięcych. Gminę Dynów reprezentowały 2 drużyny dziewcząt i chłopców z OSP Harta, których trenerem i opiekunem jest prezes OSP druch A. Szczutek. Zawody rozpoczęły się od wprowadzenia drużyn na stadion, następnie została wciągnięta flaga państwowa na maszt i odegrany hymn państwowy.

Następnie głos zabrał sędzia główny zawodów bryg. w stanie spoczynku Roman Górski omawiając i przedstawiając przebieg całej konkurencji. Po rejestracji i weryfikacji drużyn rozpoczęła się rywalizacja, która przebiegła w dość miłej atmosferze oraz przy ładnej pogodzie.

Po zakończeniu konkurencji komisja udała się na obrady, trzymając wszystkie zespoły w napięciu. Po ogłoszeniu wyników okazało się że drużyna z OSP Harta zajęła bardzo dobre 4 miejsce ze stratą 8 punktów od miejsca trzeciego, natomiast dziewczęta zajęły 8 miejsce.

Po wręczeniu nagród i dyplomów głos zabrali K.M. PSP w Rzeszowie bryg. W. Wilk, Prezes ZOP. ZOSP RP w Rzeszowie dh. Jan Kucaj, Prezes ZOG ZOSP RP w Boguchwale dh. Kazimierz Siorek oraz zaproszeni goście.

Wszyscy podziękowali drużynom za wkład i prace oraz za rywalizacje, bo trzeba podkreślić, że sam udział w zawodach powiatowych jest już sam w sobie sukcesem.

Tekst: Szczutek A.

Góra