PORZĄDKI WOKÓŁ DOMU LUDOWEGO NA GÓRNEJ HARCIE 06. MAJA 2023

Dom Ludowy oraz kotłownia zostały zmodernizowany  z funduszy Rządowych jak wiele innych obiektów na terenie naszej Gminy. Łącznie  będzie 11  obiektów  wyremontowanych na kwotę  ponad 2 milionów złotych. W zakres tych działań nie wchodzi modernizacja placu wokół budynku i ogrodzenia. Dlatego w dniu 06 maja 2023 z inicjatywy Pana Wójta Wojciecha Piecha, została zorganizowana akcja zrobienia porządku wokół Domu Ludowego na Górnej Harcie. Założeniem  było  między innymi wycięcie starych drzew, demontaż starego ogrodzenia, demontaż starej betonowej odbojówki, wyrównanie koparką z tyłu budynku miejsca na nową odbojówkę oraz przycięcie drzew w okolicy kościoła. W akcję społeczna i charytatywną włączyli się strażacy z OSP Harta oraz nasi mieszkańcy.  Dziękujemy wszystkim tym, którzy się zaangażowali bezinteresownie w działania na rzecz naszej miejscowości Harta oraz Panu Posłowi Krzysztofowi Sobolewskiemu, Senatorowi Stanisławowi Ożóg, Wojewodzie Województwa Podkarpackiego Ewie Leniart i Radnemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karolowi Ożóg.

Góra