POMNIK CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ W KOMAROWIE ZOSTAŁ ODSŁONIĘTY

Dnia 28 sierpnia 2022 r.  na polach Wolicy Śniatyckiej pod Komarowem odbyła się uroczystość poświecenia Pomnika upamiętniającego wojnę polsko – bolszewicką.  102 lata temu Kawaleria Polska rozgromiła 1 Armię Konną Siemiona Budionnego.

Pomnik ma wysokość 19,5 metra. Składa się z dwóch elementów jakimi są: betonowa forma z odznakami wszystkich pułków kawalerii, zwieńczona skrzydłami husarskimi oraz 3 sylwetki szarżujących kawalerzystów odlane z brązu w skali 1:1,5, a ustawione pomiędzy skrzydłami.

     Budowa Pomnika jest spełnieniem testamentu kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w 1936 roku utworzyli komitet budowy, lecz niestety II wojna światowa, a następnie komunistyczny reżim przerwały te plany. Bitwa pod Komarowem została uznana za jedno z sześciu największych zwycięstw jazdy polskiej.

W czasie dzisiejszej uroczystości w programie było między innymi :

msza św. polowa, odsłonięcie i poświęcenie Pomnika, pokazy wojska polskiego oraz inscenizacja epizodów  bitwy pod Komarowem, w której wziął udział nasz kolega i mieszkaniec naszej Gminy Dynów Wojciech Kuś, który należy do 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego.

W dzisiejszej uroczystości nie mogło zabraknąć również przedstawicieli ze Związku Piłsudczyków Oddział w Harcie na czele z ich Prezesem Arturem Szczutkiem.

 

Góra