OGŁOSZENIE

Zarząd Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta oraz Sołtys Wsi Harta ogłaszają konkurs na wspomnienia i autoryzowane wywiady z najstarszymi mieszkańcami dotyczące życia i różnych wydarzeń z historii Harty.
Celem konkursu jest zgromadzenie informacji, które zostaną zamieszczone w publikacji „Harta wczoraj i dziś”.
Prace prosimy nadsyłać na adres poczty elektronicznej solectwoharta@gmail.com lub składać w Bibliotece Publicznej Filia nr 3 w Harcie.
Zachęcamy również do składania lub udostępniania fotografii ze zbiorów rodzinnych w celu sporządzenia kopii dla udokumentowania różnych wydarzeń z lat minionych.
Termin składania wszystkich materiałów: do końca maja 2018r.
Prosimy o zaangażowanie i współpracę, jednocześnie zobowiązujemy się do zwrotu zdjęć po sporządzeniu kopii.

Z wyrazami szacunku
Sołtys Harty – Maria Pałac

Góra