Odpust w Harcie Górnej

W dniu dzisiejszym 09.10.2022r w kościele filialnym w Harcie Górnej wierni uczestniczyli w uroczystość odpustowej ku czci Matki Bożej Różańcowej. Dziękujemy dobremu Bogu za opiekę Maryi nad nami i modlimy się za wszystkich parafian, aby wiernie trwali przy Panu Bogu oraz miłowali Matkę Najświętszą i modlitwę różańcową.

Góra