Modernizacja łazienki na Wikarówce

Na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku na wikarówce przy Kościele Parafialnym w Harcie został przeprowadzony remont 30-letniej łazienki.

Impuls do zmian dało spotkanie w Remizie OSP, na którym zapadła decyzja o modernizacji starej łazienki poprzez skucie starego tynku i wykonanie nowego. Następnie została wykonana nowa instalacja sanitarna, zrobiono i ocieplono nowy sufit oraz położono nową glazurę. W trakcie całego remontu została również wykonana nowa kompletna kanalizacja ze studzienkami i nowymi rurami.

Nie sposób wymienić wszystkich osób, które włączyły się w remont na wikarówce, ale wszystkim tym, co poświęcili swój czas i zaangażowanie przy pracy społecznej na rzecz naszej parafii, składamy gorące podziękowania.

Foto i info. J. Stochmal

Góra