Kurs recertyfikacyjny dla strażaków ochotników – Kiry 2013

W dniach 26 – 27 poździernika  2013r. członkowie OSP Harta już po raz kolejny wzięli udział w kursie recertyfikacyjnym dla strażaków ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Kurs został przeprowadzony w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku i zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Kurs składał się z zajęć teoretycznych i praktycznych, a jego celem było przypomnienie i utrwalenie zasad udzielania pomocy przedmedycznej przez strażaków ratowników.

Zajęcia zakończyły się egzaminem. Strażacy, którzy zaliczyli egzamin pozytywnie otrzymali zaświadczenie potwierdzające uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskali tytuł ratownika.

W kursie wzięło udział 25 strażaków ochotników z terenu Województwa Podkarpackiego, w tym pięciu strażaków z naszej jednostki, którzy zaliczyli pozytywnie egzamin.

Podziękowania składamy dla całego kierownictwa, obsługi, prowadzących przygotowania do egzaminu oraz egzaminatorów. Szczególne podziękowania należą się wszystkim strażakom ochotnikom oraz dla kierowcy za chwile, których się nie zapomina w braci strażackiej. Za dobrą i fajną atmosferę oraz wspieranie się nawzajem w trudnych chwilach.

Tekst i zdjęcia: Stochmal J.

 

Góra