Jubileusz 20-lecia zespołu śpiewaczego „POGÓRZANKI” z Pawłokomy.

W niedzielę 4 lutego w Domu Strażaka w Pawłokomie odbyła się uroczystość 20–lecia działalności zespołu śpiewaczego „Pogórzanki”. Na którą zostali zaproszeni przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń działających na terenie Gminy Dynów. Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta reprezentowali: prezes Maria Pałac i wiceprezes Jacek Stochmal. Jubilatki otrzymały wiele życzeń, gratulacji, kwiatów oraz upominków a pan Fryderyk Radoń napisał na tę okoliczność rymowany wiersz, który odczytał podczas uroczystości.
Zespół zaprezentował na scenie kilka utworów przy akompaniamencie akordeonu. W ciągu dwudziestu lat ich działalności przewinęło się wiele śpiewaczek oraz kilku akompaniatorów. Pierwszy publiczny występ „Pogórzanek” miał miejsce na uroczystości otwarcia szkoły w Pawłokomie. Zespół występował na wielu imprezach wiejskich, gminnych, regionalnych i krajowych oraz przeglądach zespołów śpiewaczych w Tyczynie otrzymując wyróżnienia i podziękowania. Nagrały też płytę z piosenkami i pastorałkami. Obecny skład tworzy: 7 pań oraz akordeonista pan Lesław Majchrzak.
Podczas uroczystości kierownik zespołu pani Agata Banaś wręczyła podziękowania dla seniorek oraz osób, które wspierały „Pogórzanki”. Po części oficjalne rozpoczęła się zabawa przy obficie zastawionych stołach i muzyce biesiadnej.

tekst: M. Pałac, fot.: J. Stochmal

Góra