HARTA – SOLECZNIKI POMOC POLAKOM NA LITWIE 18.10.2019

Wizyta na Solecznickiej ziemi to wyjątkowa okazja by odwiedzić wciąż żyjącą kresową Polskę. Do tego mamy piękną przyrodę, garść ciekawych zabytków w okolicy, a także bliskość Wilna. Doświadczyliśmy niezwykłej gościnności, ciepłego przyjęcia i otwartości. Na rogatkach Soleczników bardzo gorąco nas przywitał Tadeusz Romanowski. To człowiek o wielkim miłosierdziu, który przed 15 laty jako lokalny przedsiębiorca zatrudniający około 50 osób mający własną spedycję , sprzedał wszystko na rzecz ubogich i biednych Polaków. Poprzez swoich wolontariuszy i sam osobiście rozwozi po rodzinach biednych i ubogich dary, które otrzymał od innych. Skupia wokół siebie młodzież i dzieci, z którymi od kilku lat wyjeżdża na kolonie. Dary, które zostały przywiezione do Soleczników przez Piotra Hadama, trafią do Polskich ubogich rodzin , nie tylko na Litwie, ale również na Białorusi, gdzie mieszka tam od 800 tyś do 1200 000 naszych rodaków. W czasie naszego krótkiego pobytu w Solecznikach mieliśmy możliwość zwiedzenia polskiej szkoły im. Jana Śniadeckiego, która została wyremontowana i obecnie wygląda przepięknie. Następnie zostaliśmy zaproszeni i przywitani prze Mera Rejonu Solecznickiego Pana Zdzisława Palewicza, który opowiedział nam o historii Polaków mieszkających w tym rejonie, jak również o działalności strażackiej. Po spotkaniu złożyliśmy kwiaty pod Pomnikiem Adama Mickiewicza, a następnie udaliśmy się do rodzin ubogich i biednych, gdzie przekazaliśmy środki chemiczne , żywnościowe oraz odzież. Odwiedzając w Rejonie Solecznickim takie miejscowości jak: Butymańce, Jaszuny, Turgiele, czy Koniuchy, mieliśmy możliwość zobaczenia na własne oczy w jakim ubóstwie i biedzie żyją nasi rodacy tam mieszkający nie do końca z własnego wyboru. Odwiedziliśmy i zapaliliśmy znicze na symbolicznych grobach w Puszczy Rudnickiej w miejscowości Gumba , gdzie mieszkańcy zostali spaleni żywcem w stodole przez Niemców w styczniu 1944 r. Tadeusz zabrał nas również do Koniuch na cmentarz upamiętniający ludobójstwo dokonane przez partyzantów radziecko-żydowskich 29 stycznia 1944 r. kiedy zginęło około 300 osób. W godzinach wieczornych uczestniczyliśmy we mszy św. w Parafii św. Michała Archanioła, gdzie proboszczem jest ks. kanonik Józef Aszkiełkowicz, który podczas wspólnego spotkania wspominał czasy i okres II wojny światowej. W sobotę po mszy św. w kościele pw. św. Piotra Apostoła, emerytowana nauczycielka obecnie przewodniczka, pani Regina Bućko przybliżyła nam historię kościoła-kaplicy, Soleczników oraz pobytu na tym terenie Adama Mickiewicza. Wierzymy w to, że mimo kilometrów, które nasz dzielą, nie było to ostatnie nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy Tadeuszowi Romanowskiemu za pokazanie nam części naszej historii, za to że towarzyszył nam cały czas, opowiadając różne ciekawe historie dotyczące Polaków tam mieszkających.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy włączyli się w naszą akcję – Pomocy Polakom mieszkającym w Solecznikach, dzieląc się tymi darami, które zostały zawiezione do naszych rodaków. Szczególne podziękowania składamy panu Piotrowi Hadamowi, naszemu lokalnemu przedsiębiorcy, który osobiście, własnym transportem zawiózł wszystkie zabrane dary do Soleczników.

Góra