Dzień Babci i Dziadka

Styczeń to miesiąc zimowy, pełen chłodnych dni. Są jednak takie dwa dni w tym miesiącu, w których każdemu dziecku robi się na sercu cieplej. Jest to święto  kochanych Babć i Dziadków. Uroczystość na Ich  cześć odbyła się  28 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. B. Markiewicza w Harcie. W pięknie udekorowanej sali dzieci zaprezentowały przygotowany program artystyczny, na który złożyły się:  przedstawienie „Czerwony Kapturek”, pokazy taneczne, skecze oraz wiersze i piosenki okolicznościowe. Całą oprawę muzyczną poprowadził Pan Arkadiusz Banaś. Na  uroczystości gościł  Wójt Gminy Dynów  Pan Wojciech Piech oraz Radna i Sołtys wsi Harta Pani Maria Pałac. Członkowie Rady Pedagogicznej składają gorące podziękowania rodzicom, którzy na tę uroczystość przygotowali wspaniały poczęstunek. Święto Dnia  Babci i Dziadka było okazją do wspólnych rozmów, dzielenia się wrażeniami, wspomnieniami, a przede wszystkim do umocnienia więzi rodzinnych. 

Góra