Adoracje w Kościele na Górnej Harcie

Adoracji Triduum Paschalnego w Kościele na Górnej Harcie

Wielki Czwartek
19-20 Róża św. Jadwigi Królowej i Róża św. Faustyny
Wielki Piątek
8-9 Adorują ministranci i lektorzy
9-10 Róża św. Marii Magdaleny
10-11Róża św. Faustyny
11-12Róża św. Teresy
12-13 Adoruje młodzież
13-14 Róża błogosławionej Karoliny
14-15 Róża Matki Boskiej Różańcowej
15-16 Róża św. Weroniki
16-17 Błońska Józefa, Kocaj Czesława ( łączone)
17-18 Wrona Katarzyna
19-20 Adoruje młodzież
20-21 Adorują ministranci i lektorzy
21-22 Adoruje Róża mężczyzn
Wielka Sobota
8-9 Adorują ministranci i lektorzy
9-10 Błońska Józefa i Kocaj Czesława ( łączone)
10-11 Wrona Katarzyna
11-12 Róża błogosławionej Karoliny
12-13 Róża Matki Boskiej Różańcowej
13-14 Róża św. Marii Magdaleny
14-15 Róża św. Jadwigi Królowej
15-16 Róża św. Teresy i Faustyny
16-17 Róża św. Weroniki
17-18 Wrona Katarzyna
20-22 Róża mężczyzn
Rezurekcje
5-6Róża Matki Boskiej Różańcowej i Róża mężczyzn

Wielki Czwartek w Kościele na Górnej Harcie

Zdjęcia: Jan Gładysz

Góra