ZEBRANIE WIEJSKIE

27 sierpnia 2017 r.

niedziela godz. 1700

Dom Strażaka w Harcie

  • Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego na rok 2018
  • Zmiana zadania do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w roku bieżącym
  • Planowane przedsięwzięcia i sprawy bieżące

SERDECZNIE ZAPRASZA

SOŁTYS WSI HARTA MARIA PAŁAC

 

Góra